Antyoksydanty - witaminy i składniki mineralne dla zapobiegania zwyrodnieniu plamki żółtej związanego z wiekiem

To jest tłumaczenie automatyczne, które powstało jako część projektu UE Zdrowie w moim języku (Health in my Langugage, HimL). Cochrane uczestniczy w projekcie HimL, aby ocenić potencjalne zastosowanie tłumaczenia automatycznego dostosowanego do obszaru zdrowia wraz z późniejszą redakcją tłumaczeń w niektórych językach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub chciałbyś uczestniczyć w projekcie jako oceniający użytkownik, odwiedź naszą stronę www.himl.eu, lub skontaktuj się z Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Pamiętaj, że tłumaczeń automatycznych nie można traktować jako wiarygodne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w opiece zdrowotnej. Możesz zapoznać się również z naszym ostrzeżeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych tekstów i ich tłumaczeń.

Jaki jest cel tego przeglądu?
Celem tego Cochrane Review było odkrycie, czy przyjmowanie antyoksydantów z witaminami i minerałami zapobiega rozwojowi AMD. Naukowcy z Cochrane zbierali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie i znaleźli pięć badań.

Kluczowe wiadomości
Przyjmowanie suplementów witaminy E lub beta-karotenu nie zapobiegnie wystąpieniu AMD u osób, które nie mają objawów schorzenia. To samo prawdopodobnie dotyczy witaminy C i tabletek multiwitaminowych. Nie ma dowodów na inne suplementy, takie jak luteina i zeaksantyna.

Co zostało przeanalizowane w przeglądzie?
AMD jest to schorzenie obszaru centralnego (plamki) tylnej części oka (siatkówka). Plastry degenerują się wraz z wiekiem. U niektórych osób pogorszenie to następuje szybciej, co wiąże się z określonym wyglądem z tyłu oka. W jego najwcześniejszym stadium (wczesne AMD), żółte plamy (Drusen) mogą być widoczne pod siatkówką przez lekarza okulistę na badanie dna oka. Osoby dotknięte tym schorzeniem będą prawdopodobnie nieświadome, że mają problem. W miarę postępu AMD może dojść do utraty komórek w tylnej części oka, które są potrzebne do widzenia. Jest to tzw. zanik geograficzny. Czasami nowe (szkodliwe) naczynia krwionośne rosną w plamce żółtej. Te nowe naczynia krwionośne mogą krwawić i powodować bliznowacenie. Zjawisko to określane jest jako neowaskularne lub wysiękowe AMD. Wszelkie uszkodzenia plamki żółtej mogą mieć wpływ na widzenie, szczególnie widzenie centralne. Neowaskularne AMD i atrofia geograficzna są znane jako późne AMD.

Możliwe, że witaminy antyoksydacyjne mogą pomóc w ochronie plamki żółtej przed tym pogorszeniem i utratą wzroku. Witamina C, E, beta-karoten, luteina, zeaksantyna, a także cynk to przykłady witamin antyoksydacyjnych powszechnie spotykanych w suplementach witaminowych.

Naukowcy z Cochrane przeanalizowali jedynie efekty stosowania tych suplementów u zdrowych ludzi w populacji ogólnej, którzy nie mieli jeszcze AMD. Jest jeszcze inny Cochrane Review na temat działania tych suplementów u osób, które już mają AMD.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Naukowcy z Cochrane odkryli pięć istotnych badań. Badania były duże i obejmowały łącznie 76,756 osób. Odbywały się one w Australii, Finlandii, i USA. W badaniach porównano witaminę C, witaminę E, beta-karoten, oraz suplementy multiwitaminowe z placebo.

Przegląd wykazał, że w porównaniu z przyjmowaniem placebo:

Przyjmowanie suplementów witaminy E w niewielkim lub żadnym stopniu nie wpływa na szanse rozwoju AMD (dowody wysokiej pewności).
Przyjmowanie suplementów witaminy E powodowało niewielkie różnice, lub nieznacznie zwiększone, szanse na rozwój późnego AMD (dowody o umiarkowanym stopniu pewności).
Stosowanie beta-karotenu powodowało niewielkie lub bez różnicy szanse na rozwinięcie się AMD (dowody wysokiej pewności) lub późnego AMD (dowody o umiarkowanym stopniu pewności).
Stosowanie witaminy C z witaminą C w niewielkim lub żadnym stopniu nie wpływa na szanse wystąpienia AMD (dowody wysokiej pewności) lub późnego AMD (dowody o umiarkowanym stopniu pewności).
Przyjmowanie tabletek multiwitaminowych może nieznacznie zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia AMD lub późnego AMD (dowody o umiarkowanym stopniu pewności).
Działania niepożądane nie były konsekwentnie opisywane w tych badaniach okulistycznych, ale istnieją dowody z innych dużych badań, że beta-karoten zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc u osób, które paliły, lub które były narażone na działanie azbestu.

Żadne z badań nie zgłosiło jakości życia ani wykorzystania zasobów i kosztów.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Naukowcy z Cochrane szukali badań, które zostały opublikowane do 29 marca 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

To streszczenie zostało przetłumaczone maszynowo w dniu [2017/9/20 11:31:02] jako część projektu "Health in my language" (www.himl.eu) finansowanego ze środków unijnych.

Tools
Information
Udostępnij/Zapisz