Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia

Od 2011 r. Cochrane oficjalnie współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Ta współpraca obejmuje prawo do udziału przedstawiciela Cochrane bez prawa głosu w spotkaniach WHO, w tym również w spotkaniach organu decyzyjnego WHO, jakim jest Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Pozwala to nam na sporządzanie sprawozdań z uchwalanych przez WHO rezolucji.

Współpraca ta daje nam możliwość wpływania na metody wyszukiwania danych naukowych, ich syntezy, oceny i wykorzystania przez WHO. Ponadto dostarczamy rzetelnych podsumowań informacji dotyczących zdrowia, które mogą być wykorzystywane do tworzenia zaleceń i polityki zdrowotnej.

Promuje ona wysokiej jakości badania naukowe oraz międzysektorową współpracę pomiędzy naszymi dwoma organizacjami w celu uzyskiwania danych koniecznych do zapewnienia, że polityka odnosząca się do wszystkich sektorów przyczynia się do poprawy zdrowia i równego dostępu do zdrowia.

Share/Save