G-I-N

%PIECE0%

Misją Guidelines International Network (G-I-N) jest kierowanie, wzmacnianie i wspieranie współpracy w zakresie tworzenia, adaptacji i wdrażania wytycznych.

Jako jeden z głównych graczy na światowej arenie jakości opieki zdrowotnej, G-I-N ułatwia tworzenie sieci, promuje najwyższą jakość oraz pomaga naszym członkom tworzyć wytyczne praktyki klinicznej o bardzo dobrej jakości, które sprzyjają bezpiecznej oraz skutecznej opiece nad pacjentami. 

Cochrane oraz G-I-N są formalnie partnerami od 2014 r. i wspólnie pracują w celu zagwarantowania tego, aby dane były użyteczne i wykorzystywane w celu podejmowania decyzji związanych ze zdrowiem przez osoby indywidualne, przez lekarzy oraz przez decydentów zajmujących się międzynarodową polityką zdrowotną na całym świecie.

Share/Save