Campbell Collaboration

%PIECE0%Campbell Collaboration jest międzynarodową siecią badawczą, która tworzy i upowszechnia przeglądy systematyczne dotyczące skuteczności interwencji w naukach społecznych i behawioralnych. Jej celem jest poprawa jakości usług publicznych i prywatnych, poprzez zwiększenie powszechności informacji opartych na wiarygodnych danych naukowych w polityce społecznej oraz w praktyce. Opracowuje ona przeglądy dotyczące dziedzin przestępczości i wymiaru sprawiedliwości, edukacji, rozwoju międzynarodowego i opieki społecznej.

Organizacje Cochrane i Campbell ściśle współpracują od czasu powstania organizacji Campbell w 2000 r. W 2015 r. te dwa stowarzyszenia sformalizowały swoje plany w celu szerszej i skuteczniejszej współpracy w wielu dziedzinach będących przedmiotem ich wspólnych zainteresowań.

Share/Save