Nasi partnerzy i sponsorzy

Cochrane współpracuje z wieloma partnerami i darczyńcami w celu tworzenia i rozpowszechniania autorytatywnych, istotnych i wiarygodnych danych naukowych dotyczących zdrowia. Nasze finansowanie oraz współpraca z partnerami odzwierciedlają nasze zaangażowanie, aby poprawiać zdrowie na całym świecie poprzez wysokiej jakości, aktualne dane naukowe oraz sprawić, aby te informacje były dostępne i zrozumiałe.

Model finansowania Cochrane jest odzwierciedleniem międzynarodowego i rozproszonego charakteru organizacji. Podczas gdy nasz podstawowy dochód (dochód wypłacany bezpośrednio organizacji Cochrane i przeznaczany na utrzymanie systemu zarządzania informacją, programów badawczych, strony internetowej itp.) pochodzi głównie z wpływów z Biblioteki Cochrane oraz innych zasobów Cochrane, nasze grupy wspierane są przez rządy poszczególnych państw, międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe, uniwersytety, szpitale, prywatne fundacje i osobiste darowizny. Grupom nie wolno przyjmować środków ze źródeł komercyjnych, takich jak firmy farmaceutyczne. Ma to dać gwarancję, że na wnioski z przeglądów Cochrane nie wpływają interesy komercyjne.

Share/Save