Nasze władze i polityka

Władze

Cochrane jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, a jej działalność określa Statut Organizacji.

Rada Zarządzająca Cochrane obejmuje 13 członków, w tym osoby wybrane spośród osób zaangażowanych w działalność Cochrane oraz członków powołanych z zewnątrz. Rada jest odpowiedzialna za nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem kierunku strategicznego Cochrane. Zobacz wszystkich członków Rady.

Rada nadzoruje pracę Dyrektora Generalnego oraz Głównego Zespołu Wykonawczego, które wspierają rozwój i realizację wszystkich prac w obrębie grup i projektów Cochrane. (Przeczytaj więcej informacji o naszej strukturze organizacyjnej.)

Martin Burton    Cindy Farquhar

Współprzewodniczący Rady: Martin Burton i Cindy Farquhar

Polityka

Cochrane opracowała kompleksowe zasoby w celu rozwiązywania istotnych kwestii dotyczących polityki redakcyjnej i organizacyjnej.

Zasoby polityki redakcyjnej i wydawniczej dostępne są na stronie internetowej naszej społeczności.

Informacje dotyczące polityki organizacyjnej istotne dla organizacji i społeczeństwa dostępne są na cochrane.org.

Informacje dotyczące polityki organizacyjnej istotne dla społeczności Cochrane dostępne są na stronie internetowej naszej społeczności.

Transparentność

Pracujemy, aby zapewnić przejrzystość we wszystkich dziedzinach Cochrane. Nasze Sprawozdania Roczne i raporty finansowe publikowane są na naszej stronie internetowej. Większość dokumentów rozpatrywanych przez naszą Radę, a także protokoły z posiedzeń są dostępne online. Cochrane posiada również kompleksową politykę dotyczącą konfliktu interesów, która odnosi się do wszystkich współpracowników Cochrane.

Share/Save