Grupy Cochrane

Grupy Cochrane (Cochrane Review Groups, CRGs) wspierają podstawową działalność Cochrane: przygotowanie i aktualizowanie przeglądów systematycznych. Istnieje ponad 50 Grup Cochrane, posiadających siedziby w instytucjach badawczych na całym świecie, a każda z nich skupia się na określonym temacie badań z zakresu zdrowia.

Centra Cochrane działają jako regionalne podmioty odpowiedzialne za zadania Cochrane w określonym regionie geograficznym i językowym. Ich główną rolą jest wspieranie współpracowników Cochrane na danym terenie oraz pełnią funkcję punktów kontaktowych pomiędzy Cochrane a społecznościami związanymi ze zdrowiem w danym regionie.

Grupy Dziedzin Cochrane (Cochrane Fields) zajmują się innymi wymiarami opieki zdrowotnej niż aspekty kliniczne i stan zdrowia, w tym na organizacji opieki (podstawowa opieka zdrowotna), grupach konsumentów (dzieci, osoby starsze), rodzajach podmiotów udzielających świadczeń (pielęgniarstwo). Więcej informacji o Grupach Dziedzin Cochrane jest dostępnych na stronie internetowej organizacji.

Grupy Metod (Cochrane Methods Groups) udzielają poradnictwa w zakresie zasad postępowania oraz tworzą przestrzeń do dyskusji na temat rozwoju i wdrażania metod stosowanych w procesie przygotowywania przeglądów Cochrane.

Share/Save