Kolaborasi Campbell

Logo Kolaborasi Campbell

 

 

Campbell Collaboration merupakan rangkaian penyelidikan antarabangsa yang menghasilkan dan menyebarkan ulasan sistematik mengenai kesan-kesan intervensi dalam bidang sains sosial dan tingkah laku.Ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dan swasta melalui peningkatan asas bukti kepada polisi sosial dan amalan. Ia menghasilkan ulasan dalam bidang Penjenayah dan Keadilan, Pendidikan, Pembangunan Antarabangsa dan Hal Ehwal Sosial.

Cochrane dan Campbell telah bergabung sejak penubuhan Campbell pada tahun 2000. Pada tahun 2015, kedua-dua kolobrasi merancang untuk lebih bekerjasama dengan berkesan dalam beberapa bidang yang berkongsi minat yang sama.

Berkongsi/Menyimpan