Rakan kongsi dan penaja kami

Cochrane berkerjasama dengan rakan kongsi dan penaja untuk menghasilkan dan menyebarkan bukti kesihatan yang berwibawa, relevan, dan boleh dipercayai. Pembiaya dan rakan kongsi mencerminkan komitmen kami untuk membantu meningkatkan kesihatan dunia melalui kajian berkualiti tinggi, bukti penyelidikan terkini, dan memudahkan maklumat diperolehi dan difahami.

Model pembiayaan Cochrane mencerminkan sifat antarabangsa dan sebaran organisasi. Pendapatan teras kami (pendapatan yang dibayar terus kepada Cochrane dan digunakan untuk mengekalkan sistem pengurusan maklumat, program penyelidikan, laman web dan lain-lain) datang terutamanya daripada hasil Perpustakaan Cochrane dan lain-lain produk Cochrane, kumpulan kami juga disokong oleh kerajaan kebangsaan dan antarabangsa, organisasi bukan kerajaan, universiti, hospital, yayasan swasta dan sumbangan peribadi.Mereka tidak dibenarkan menerima dana daripada organisasi komersil seperti syarikat farmaseutikal. Ini adalah untuk memastikan kesimpulan Ulasan Cochrane tidak dipengaruhi oleh kepentingan komersil.

Berkongsi/Menyimpan