Maklumat kewangan dan kebajikan

Cochrane didaftarkan di UK sebagai organisasi amal dan menyediakan laporan kewangan dan aktiviti organisasi mengikut peraturan-peraturan Akta Charities UK 2011 dan Memorandum dan Artikel Persatuan yang tersendiri. .

Kepimpinan Cochrane ini membentangkan maklumat ini kepada masyarakat Cochrane untuk pertimbangan dan pengesahan setiap tahun di organisasi kami Mesyuarat Am Tahunan (AGM) yang diadakan di Colloquium tahunan kami . AGM Cochrane yang lepas berlangsung di Grand Hilton Hotel di Seoul, Republik Korea, pada hari Selasa 25 Oktober 2016.

Ulasan Tahunan 2015

Laporan Lembaga Pemegang Amanah dan Penyata Kewangan 2015

Maklumat lanjutan mengenai Penyata Kewangan 2015

Ulasan Tahunan 2014 (termasuk Laporan Pemegang Amanah dan Penyata Kewangan)

Penyata Kewangan 2012-13

Penyata Kewangan 2011-12

Penyata Kewangan 2010-11

Laporan Tahunan 2009-10 (termasuk Laporan Pemegang Amanah dan Penyata Kewangan)

Arkib Penyata Kewangan (Amal dan Syarikat Perdagangan), 1999-2013

Maklumat tambahan mengenai struktur pembiayaan dan pihak penaja kami,boleh didapati pada laman penaja kami .

 

Berkongsi/Menyimpan