Kolaborasi Campbell

%PIECE0%Kollabrasi Campbell adalah rangkaian penyelidikan antarabangsa yang menghasilkan dan menyebarkan ulasan sistematik ke atas kesan-kesan intervensi dalam bidang sains sosial dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dan swasta melalui peningkatan dasar bukti untuk polisi dan amalan sosial. Ia menghasilkan ulasan dalam bidang Jenayah dan Keadilan, Pendidikan, Pembangunan Antarabangsa dan Hal Ehwal Sosial.

Cochrane dan Campbell telah bergabung sejak penubuhan Campbell pada tahun 2000. Pada tahun 2015, kedua-dua kolobrasi merancang untuk lebih bekerjasama dengan berkesan dalam beberapa bidang yang berkongsi minat yang sama.

Share/Save