Kumpulan Cochrane

Kumpulan Ulasan Cochrane (KUC) menyokong fungsi utama organisasi Cochrane: penyediaan dan penyelenggaraan ulasan sistematik. Terdapat lebih daripada 50 KUC, yang berpangkalan di institusi penyelidikan di seluruh dunia, masing-masing memberi tumpuan kepada topik tertentu dalam penyelidikan kesihatan.

Pusat Cochrane bertindak sebagai fokus serantau bagi kegiatan Cochrane dalam kawasan geografi atau linguistik yang ditetapkan. Peranan utama mereka adalah untuk menyokong penyumbang Cochrane di kawasan mereka, dan untuk bertindak sebagai penghubung antara Cochrane dengan komuniti kesihatan serantau mereka.

Bidang Cochrane memberi tumpuan kepada dimensi penjagaan kesihatan lain daripada sesuatu keadaan atau topik - termasuk persekitaran penjagaan (penjagaan primer), jenis pengguna (kanak-kanak, orang tua), atau jenis pembekal perkhidmatan (kejururawatan). Maklumat lanjut boleh didapati di laman web Komuniti. Maklumat lanjut boleh didapati di laman web Komuniti.

Kumpulan Kaedah Cochrane memberi nasihat dasar dan ruang untuk perbincangan mengenai pembangunan dan pelaksanaan kaedah yang digunakan dalam penyediaan Sorotan Cochran.

Share/Save