Our governance and policies

Governance

Cochrane is a charity registered in the United Kingdom and is governed under our Articles of Association.

Cochraneov upravni odbor ima 13 članova, od kojih su neki izabrani među Cochrane suradnicima, a neki su izabrani vanjski članovi Upravni odbor je odgovoran za nadzor nad razvojem i usvajanjem Cochraneovih strateških odluka Pogledajte imena članova Upravnog odbora.

The Board oversees the work of Cochrane's Chief Executive Officer and Central Executive team, which supports development and delivery of all work across Cochrane groups and projects. (See more information about our organizational structure.)

Martin Burton    Cindy Farquhar

Co-Chairs of the Cochrane Board: Martin Burton and Cindy Farquhar

Policy

Cochrane has developed comprehensive resources to address issues relevant to editorial and organizational policy.

The Editorial and Publishing Policy Resource is available on the Community website.

Organizational policy information relevant to the wider organization and the general public is available here on cochrane.org.

Organizational policy information relevant to the core Cochrane community is available on the Community website.

Transparency

Naš je cilj osigurati transparentnost u cjelokupnom radu Cochranea. Naša godišnja izvješća o radu i financijska izvješća objavljena su na našoj mrežnoj stranici. Većina dokumenata koje razmatra naš Upravni odbor i Zapisnici naših sastanaka imaju otvoren pristup i dostupni su na našoj mrežnoj stranici. Cochrane također ima vrlo detaljna pravila o sukobu interesa koja se odnose na sve suradnike Cochranea.

Podijeli/Sačuvaj