Amfetamini za liječenje poremećaja nedostatka pozornosti ili hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u odraslih

Poremećaj nedostatka pozornosti ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) je psihijatrijski poremećaj koji nastaje u djetinjstvu, a u 50% bolesnika može se nastaviti i u odrasloj dobi. S kliničkog stajallišta, ADHD obilježava hiperaktivnost, promjene raspoloženja, iritabilnost, problemi s održavanjem pozornosti, neorganiziranost i impulzivno ponašanje. I drugi poremećaji mogu se javiti s vremena na vrijeme, kao što su promjene rasploženja pa i zlouporaba droga. Čini se da bi amfetamini mogli povoljno djelovati na neurološke probleme koji uzrokuju ADHD i na taj način ublažiti simptome ADHD-a.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pronađeno je 7 studija na tu temu, u kojima je sudjelovalo ukupno 1091 ispitanika. Tri studije usporedile su amfetamine s placebom, a tri amfetamine i druge lijekove: guanfacine, modafinil i paroksetin. Istražena su tri derivata amfetamina: deksamfetamin, lisdeksamfetamin i miješane soli amfetamina (MAS). Liječenje je trajalo od 2 do 20 tjedana.

Sve vrste amfetamina ublažile su simptome ADHD-a, ali sve u svemu nisu potakle ispitanike da ostanu na terapiji i bile su povezane s većim rizikom odustajanja od terapije prije završetka istraživanja zbog nuspojava. Jedna vrsta amfetamina, miješane soli amfetamina, povećala je broj ispitanika koji su ostali u istraživanju do kraja. Nisu pronađeni dokazi da više doze djeluju bolje nego niže doze. Nisu pronađene razlike u djelotvornosti između formulacija amfetamina s trenutnim otpuštanjem aktivne tvari i onih koji postupno otpuštaju lijek. Stoga se čini da kratkoročna terapija amfetaminima ublažava simptome ADHD-a, ali potrebne su studije koje će procijeniti tu terapiju kroz dulje vrijeme.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save