Antigen-specifična aktivna imunoterapija za rak jajnika

Dosadašnje spoznaje

Rak jajnika je vodeći uzrok smrti među karcinomima ženskog reproduktivnog sustava. Standardna terapija sastoji se od operacije i kemoterapije. Odgovori na kemoterapiju su obično dobri, ali većina žena doživi relaps, za koji ne postoji učinkovita terapija. Prisutnost određenih imunih stanica u tumorima je povezana s duljim preživljenjem. To upućuje da bi stimulacija antitumorskog imuno odgovora, npr. imunoterapija, mogla biti učinkovit pristup poboljšanja ishoda za žene oboljele od raka jajnika.

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitana je djelotvornost antigen-specifične aktivne imunoterapije za liječenje karcinoma jajnika. Cilj antigen-specifične aktivne imunoterapije je pobuđivanje antitumorskog imunološkog odgovora primjenom tumorskog antigena, molekule koju izražavaju tumorske, a normalne stanice ju praktički ne izražavaju. Prikupljene su informacije o kliničkom ishodu, imunološkim odgovorima i nuspojavama.

Ključni rezultati

Pronađeno je pedeset i pet studija koje su uključivale 3051 ženu oboljelu od raka janika, objavljene između 1966. i 2013. Najčešće opisana strategija je bila primjena protutijela koja ciljaju tumorski antigen CA-125 (2339 sudionica u 16 studija). Većina tih studija je prvenstveno procijenila sigurnost i imunološki odgovor. Između 7 i 30% sudionica imalo je ozbiljne probavne tegobe i simptome nalik gripi. Iako su stope odgovora varirale među studijama, protutijela i imunostanice usmjerene protiv CA-125 su obično bili pronađeni. Unatoč obećavajućim imunološkim odgovorima, nije pronađena prednost u preživljenju između pacijentica koje su primale CA-125 usmjerena protutijela u usporedbi s placebom u četiri velike studije.

Za strategije koje se ne oslanjaju na primjenu protutijela, ne mogu se izvući slični zaključci. Zbirni rezultati ukazuju da su terapiju ispitanice dobro podnosile, a najčešće opisana nuspojava je upalna reakcija na mjestu ubrizgavanja lijeka. Imunološki odgovor utvrđen je kod većine ispitanih terapija, ali klinički učinak se treba dodatno istražiti u velikim studijama.

Kvaliteta dokaza i zaključci

Zbog trenutačnog nedostatka visoko kvalitetnih dokaza kliničke dobrobiti, terapija protutijelima koji ciljaju CA-125 u današnjem obliku ne bi trebala biti uključena u standardnu terapiju.

S obzirom na nedostatak uniformnosti u uključenim studijama, istraživači trebaju usvojiti univerzalnu definiciju odgovora na terapiju, slijediti smjernice za opisivanje neželjenih učinaka i naputke za provođenje i prikazivanje rezultata o studijama. Nadalje, čekaju se rezultati randomiziranih kontroliranih studija koji su u tijeku, a trebale bi se provesti i nove studije na tu temu.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save