Antibiotska profilaksa u operativnom vaginalnom porodu

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje
U usporedbi sa spontanim vaginalnim porodom, porodi potpomognuti vakuum pumpom iporodnim kliještima (forcepsom) vezani su uz češće infekcije i hospitalizacije nakon poroda. Najčešće indikacije za operativni vaginalni porođaj su produženi drugi stadij poroda, sumnja naneposrednu ili potencijalnu ugroženost fetusa i skraćivanje druge faze poroda za dobrobit majke.

Za prevenciju ili smanjenje rizika ovih infekcija mogu se koristiti profilaktički antibiotici. Koristovih antibiotika u smanjivanju rizika od infekcija nakon poroda još uvijek je nejasna.

Istraživačko pitanje
Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ustanoviti učinkovitost i sigurnost antibiotske profilakse u smanjenju broja infekcija kod žena koje su rodile uz pomoć vakuum ekstraktora ili porodnih kliješta.

Ključni rezultati
Za ovaj pregled pronađeno je samo jedno randomizirano istraživanje koje je uključivalo 393žene koje su rodile uz pomoć vakuuma ili forcepsa. Ovo istraživanje je pratilo samo dva od devetishoda naznačenih za ovaj pregled. U skupini koja nije primila antibiotsku profilaksu bilo jesedam žena s endometriozom, dok u skupini koja je primila antibiotike nijedna nije imala endometriozu. Antibiotska profilaksa nije imala učinka na dužinu boravka u bolnici nakonporoda između te dvije skupine. Kvaliteta dokaza je bila niska za oba ishoda.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ružica Tokalić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Podijeli/Sačuvaj