Co jsou to důkazy organizace Cochrane a jak Vám mohou pomoci?

Již přes 20 let vytváří organizace Cochrane systematické přehledy (reviews) primárního výzkumu, týkajícího se zdravotní péče a zdravotní politiky. Tyto přehledy jsou mezinárodně uznávané jako nejvyšší standard zdrojů znalostí v medicíně založené na důkazech.

Co jsou to důkazy Cochrane a jak Vám mohou pomoci?

Organizace Cochrane spolupracuje s odborníky z celého světa na vytváření autoritativních, relevantních a spolehlivých důkazů ve formě systematických přehledů Cochrane ("Cochrane Reviews").

Cochrane Reviews jsou systematické přehledy (přezkumy) primárního výzkumu v oblastech zdravotní péče a zdravotní politiky. Tyto přehledy jsou uznávané po celém světě jako nejvyšší standard zdrojů znalostí v medicíně založené na důkazech, a jsou zaměřeny na přezkoumání výsledků intervencí v preventivních činnostech, léčbě a rehabilitaci. Cochrane Reviews také vyhodnocují přesnost diagnostických testů pro dané onemocnění v určitých skupinách pacientů. Výsledky těchto přehledů jsou k dispozici online v Cochrane knihovně.

Každý systematický přehled se zabývá jasně formulovanou otázkou; například:

Mohou antibiotika pomoci pro zmírnění příznaků bolesti v krku?

Pro zodpovězení této otázky nejdříve prohledáváme a porovnáváme všechen existující primární výzkum (původní studie) na toto téma, který splňuje předem stanovená kritéria. Následně jej vyhodnocujeme pomocí striktní metodiky, abychom zjistili, zda existuje dostatek důkazů o příslušné léčbě.

Cochrane Reviews procházejí recenzním řízením a jsou dynamické, tzn. že je pravidelně přepracováváme a aktualizujeme tak, aby vždy zahrnovaly nejnovější poznatky. Tím je zajištěno, že se při Vašem klinickém rozhodování budete moci opírat o spolehlivé a aktuální důkazy.

O zpřístupnění těchto důkazů se snažíme na našich webových stránkách cochrane.org; zde naleznete souhrny závěrů plynoucích ze systematických přehledů. Věříme, že je shledáte užitečné pro Vaši praxi. Shrnutí systematických přehledů můžete prohledávat kliknutím na tento odkaz.

Odebírejte náš měsíční newsletter Prohledejte naše důkazy Zapojte se

Sdílet/uložit