Informace pro novináře

Cochrane je nezávislá celosvětová síť vědeckých pracovníků, lékařů a sester, pacientů, pečovatelů a dalších lidí, kteří se zajímají o kvalitu zdravotní péče.

Cochrane vytváří přezkumy, které analyzují ty nejlepší důkazy z výzkumných studií a které se snaží usnadnit rozhodování v oblasti zdravotní péče. Tyto výstupy jsou známé jako systematické přehledy.

Cochrane je neziskovou organizací se spolupracovníky z více než 120 zemí. Ti se dohromady podílí na vytváření důvěryhodných a dostupných informací ohledně zdravotní péče, které jsou zformovány bez vlivu komerčních společnosti či jiných skupin s možným střetem zájmů.

Naše práce je považována za mezinárodní zlatý standard pro vysoce kvalitní a spolehlivé informace.

 Pokud jste novinář a přejete si získávat novinky ještě před jejich zveřejněním na internetu nebo pokud máte zájem o rozhovor s některým z našich autorů, kontaktujte tiskovou kancelář Cochrane: pressoffice@cochrane.org.

Cochrane Knihovna je publikována společností Wiley. Novinářům je poskytován přístup zdarma - pro více informací prosím napište email na adresu sciencenewsroom@wiley.com.

Kompletní seznam tiskových zpráv je k dispozici na stránkách Wiley.

Sdílet/uložit