Obsah

AB interno trabekulární bypass operace s pro otevřené úhel zákalu
Akupunktura pro prevenci epizodické migrény
Alternativy a ovocné pivo, aby profylaktickou transfuzi pro lidi s hematologickými nádory, který podstoupí intenzivní chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněk
Behaviorální zásahy pro zlepšení antikoncepce u žen nakažených virem HIV
Bronchodilatancií vydaného rozprašovače versus pMDI s vesmířanem nebo DPI pro zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci
Cardioselective beta - blokátory pro chronické obstrukční plicní nemoci
Domů a vzdálená zpětná vazba mezi klinikou telemonitoringu návštěv na astma
Droga - vymývá balón angioplastika versus nepotaženou angioplastikou balónku s ischemickou chorobou dolních končetin
Dusičnany pro prevenci srdeční morbidity a mortality u pacientů, kteří podstoupili non - srdeční operace
Endotelin receptorů pro trvalé plicní hypertenze v horizontu a pozdě předčasně narozených dětí
Informace a českém překladu
Izolace jako strategie pro ovládání přenosu viru hepatitidy C (HCV) na hemodialýze jednotek
Léčba avaskulární nekrózou kosti u lidí se srpkovitou anémií
Metotrexát monoterapie a methotrexát s tradiční a biologickou chorobou změní anti - revmatických léků pro revmatoidní artritidu: Meta sítě - analýzy
Nutriční intervence pro trosečníky z dětství rakoviny
Průvodní fibrilace síní operace pro lidi, kteří podstoupí operaci srdce
Snížení počtu plodů pro ženy s vícečetným těhotenstvím
Thromboelastography (TEG) nebo thromboelastometry (ROTEM) sleduje haemostatic léčbu či obvyklou péči u dospělých nebo děti s krvácením
Vitamínové doplňky k prevenci úmrtnosti a krátká - a dlouhá - morbidita termínu s velmi nízkou porodní hmotností
Zdravotnické prostředky pro léčbu antracykliny - vyvolané symptomatické a asymptomatické kardiotoxicity v průběhu a po ošetření pro rakovinu dětství
Zevní radiační dávku pro léčbu gliomu vysokého stupně