Naše vize, poslání a zásady
 

Naše vize, poslání a zásady

Naše vize
Naší vizí je svět, ve kterém je zlepšen zdravotní stav lidí a v němž jsou rozhodnutí ve spojitosti se zdravím a zdravotní péčí podložena vysoce kvalitními, relevantními a aktuální důkazy ze souhrnných výzkumných studií.

Naše poslání
Naším posláním je podporovat rozhodování založená na vědeckých důkazech skrze vytváření vysoce kvalitních, relevantních a dostupných systematických přehledů a jiných souhrnných vědeckých údajů.

Naše práce je uznávaná po celém světě jako měřítko pro vysoce kvalitní informace o efektivnosti zdravotní péče.

Naše zásady
Činnost organizace Cochrane se řídí deseti hlavními zásadami

1Spoluprácetím, že podporujeme součinnost na mezinárodní úrovni, týmovou práci a otevřenou a transparentní komunikaci a rozhodování.
2Návaznost na nadšení jednotlivcůzapojením, podporou a vzděláváním lidí z různých prostředí a s různými dovednostmi.
3Zamezení duplicity práceprostřednictvím dobrého řízení, koordinace a efektivní interní komunikace s cílem maximalizovat zhodnocení vynaloženého úsilí
4Minimalizace rizika zkreslenískrze množství různých přístupů jako je přísné dodržování vědeckých metod, zajištění široké účasti a vyhýbáním se střetům zájmů.
5Udržování aktuálnosti informacípříslibem, že nové důkazy z klinického výzkumu budou vyhledávány a začleňovány do systematických přehledů Cochrane.
6Snaha o relevancipodporováním takového výzkumu zdravotnických otázek, který používá pro své výstupy hodnocení, jenž jsou skutečně relevantní pro lidi, zabývající se rozhodováním ve zdravotnictví.
7Podpora přístupu k informacímpomocí rozsáhlého šíření našich výstupů díky našim strategickým partnerstvím a prosazováním vhodných modelů pro přístup k vědeckým informacím, týkajících se potřeb uživatelů po celém světě.
8Zajištění kvalityuplatňováním nejpokročilejší metodologie pro výzkum, vytvářením systémů pro zlepšování kvality a otevřeností vůči kritice.
9Kontinuitazajištěním, že zodpovědnost za systematické přehledy, redakční procesy a hlavní činnosti je zachována a obnovována
10Umožnění široké účastia to snížením překážek pro zapojení se či podpořením diverzity v naší práci.
Sdílet/uložit