Naše strategie

Strategie 2020 si klade za cíl, aby důkazy Cochrane byly hlavním podkladem pro rozhodovací procesy v oblasti zdravotnictví po celém světě.

Strategie 2020

Strategie 2020 definuje, jak plánujeme dosáhnout našeho cíle, a zároveň nám poskytuje rámec pro budoucí rozhodování v případech, kdy budeme muset reagovat na strategické příležitosti a výzvy, které před námi stojí v příštích desetiletích. Uvedená strategie je výsledkem společné práce napříč globální sítí spolupracovníků Cochrane a představuje vizi naší organizace do roku 2020, která spoléhá právě na naše spolupracovníky pro zajištění budoucího úspěchu.

Strategie 2020 se snaží dosáhnout čtyř hlavních cílů, z nichž jsou tři vzájemně propojené a všem je dána stejná priorita (Cíle 1-3). Čtvrtý cíl plní podpůrnou úlohu pro posílení organizace Cochrane a pro podporu našeho nového poslání:

CÍL 1: Vytváření důkazů
Produkovat vysoce kvalitní, relevantní a aktuální systematické přehledy a jiné souhrnné vědecké důkazy, které budou sloužit jako podklady pro rozhodování v oblasti zdravotní péče.

CÍL 2: Zajistit dostupnost důkazů
Učinit důkazy Cochrane přístupné a užitečné komukoli a kdekoli po celém světě.

CÍL 3: Obhajovat používání důkazů
Zajistit, aby byl Cochrane hlavní "studnicí důkazů" pro informovaná rozhodování v klinické praxi a zdravotnictví obecně; zvýšit povědomí o naší činnosti; a stát se hlavním proponentem zdravotní péče založené na důkazech.

CÍL 4: Vybudovat efektivní a udržitelnou organizaci
Být rozmanitou, transparentní a otevřenou mezinárodní organizací, která efektivně využívá nadšení a dovednosti jednotlivců, řídí se danými principy a je spravována odpovědně a efektivně, aby bylo zajištěno optimální zužitkování dostupných zdrojů.

Bližší informace o našich plánech pro rok 2017 a mnoho jiných informací o naší Strategii 2020naleznete na stránce "Komunita".

Sdílet/uložit