Světová zdravotnická organizace (WHO)

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Již od roku 2011 udržuje organizace Cochrane oficiální vztahy se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Tato spolupráce zahrnuje právo jmenovat svého zástupce k účasti, bez práva hlasovat, v jednáních WHO, včetně zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je rozhodovacím orgánem WHO. Toto nám také umožňuje předkládat připomínky k usnesením WHO.

Díky tomuto vztahu máme zároveň příležitost přinést své poznatky a debatovat o způsobu, jakým WHO vyhledává vědecké důkazy, jakým způsobem je vyhodnocuje a jak jsou nakonec použity. Kromě toho poskytujeme spolehlivé souhrny zdravotních informací, které lze využít jako podklady pro pravidla a doporučení.

Celý proces tak podporuje mezioborovou spolupráci a vysoce kvalitní výzkum mezi našimi organizacemi k produkování potřebných důkazů, kdy všechny sektory společně přispívají ke zlepšování zdraví a rovnosti ve zdravotní péči.

Sdílet/uložit