AllTrials

AllTrials logoKampaň AllTrials si dává za cíl registraci a zveřejnění výsledků všech minulých a právě probíhajících klinických studií. Byly dokončeny stovky tisíc klinických studií, jejichž výsledky byly publikovány pouze z části, nebo naprosto vůbec; výsledky, jenž jsou zásadní pro informovaná rozhodnutí lékařů a regulátorů pro použití a financování léků a léčebných postupů. Toto je vážný problém pro všechny, kteří se zabývají zdravotnictvím založeným na důkazech, včetně organizace Cochrane. Důkazy musí být totiž zcela kompletní, abychom mohli správně zhodnotit veškerá rizika a přínosy dané léčby. Pokud nemáme k dispozici data z klinické studie pro utvoření si celkového obrazu, dochází ke ztrátě informací a špatným rozhodnutím v klinické praxi, k plýtvání veřejných finančních prostředků na neúčinnou léčbu, k promarnění šancí na lepší a efektivnější léky, a nakonec ke zbytečnému opakování klinických studií, což vede k dalšímu plýtvání omezených zdrojů.

Tvůrci kampaně AllTrials jsou Ben Goldacre, autor knihy Prolhaná věda, a neziskové organizace Sense About Science; Centre for Evidence Based Medicine v Oxfordu; the James Lind Initiative; the BMJ; a Cochrane.

Sdílet/uložit