Naši partneři a sponzoři

Cochrane spolupracuje s dalšími partnery a financujícími subjekty na publikování a šíření věrohodných, relevantních a spolehlivých důkazů ve zdravotnictví. Financování naší organizace a vztahy s partnery reflektují náš závazek pro zlepšení zdraví ve světě prostřednictvím vysoce kvalitních a aktuálních důkazů z výzkumů, které se snažíme zároveň rozšiřovat a dělat srozumitelnější.

Model financování Cochrane reflektuje mezinárodní a decentralizovaný charakter naší organizace. Zatímco náš základní příjem (finanční prostředky placené přímo organizaci Cochrane, které jsou použity na údržbu IT systémů, výzkumných programů a webových stránek) pochází z výnosů Cochrane Library a dalších produktů Cochrane, naše skupiny jsou podporovány vládami, mezinárodními vládními a nevládnimi organizacemi, univerzitami, nemocnicemi, soukromými nadacemi nebo osobními dary. Skupiny nemohou přijímat prostředky z komerčních zdrojů , jako jsou například farmaceutické společnosti. Takto pak může být poskytnuta záruka, že závěry našich systematických přehledů (Cochrane Reviews) nebudou ovlivněny obchodními zájmy.

Sdílet/uložit