Naše jméno


Professor Archibald Leman Cochrane, CBE FRCP FFCM, (1909-1988)
(as depicted by a composite of hundreds of photos of Cochrane contributors)

Proč "Cochrane"?
Organizace Cochrane je pojmenována na počest britského lékaře a výzkumníka, Archieho Cochrana, který se významně zasloužil o rozvoj epidemiologie jako vědecké disciplíny.

Archie Cochrane je známý především díky své publikaci Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services, vydané v roce 1972 [1]. Principy v ní uvedené jsou přímočaré: Cochrane zastával názor, že prostředky budou vždy omezené, a proto je nutné je spravedlivě využívat pro takové formy zdravotní péče, u nichž byla prokázána účinnost prostřednictvím vhodně navržených studií. Zde pak zdůraznil úlohu randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs), protože v jejich případě je pravděpodobnost poskytovat spolehlivé informace daleko vyšší než u ostatních zdrojů vědeckých důkazů. Jednoduchá pravidla A. Cochrana získala brzy velkého uznání mezi laickou veřejností i odborníky ve zdravotnictví.

V roce 1979 Cochrane napsal: "Právem může být naše profese kritizována za to, že jsme dosud nebyli schopni kriticky vyhodnotit, ať už v rámci oboru či podoboru, a pravidelně aktualizovat všechny relevantní randomizované kontrolované studie."2] Jeho apel vedl v osmdesátých letech 20. století k vytvoření mezinárodní spolupráce a zřízení Oxford Database of Perinatal Trials.

V roce 1987, tedy rok předtím než Cochrane zemřel, označil jeden vyhotovený systematický přehled randomizovaných kontrolovaných studií, týkajících se péče během těhotenství a porodu, jako "skutečný mezník v historii randomizovaných studií a hodnocení kvality péče", a navrhl, aby i další lékařské obory převzaly popsané metody.3] Díky jeho podnětům, které získaly podporu v odborné komunitě, došlo v roce 1992 k otevření prvního Cochrane centra (Oxford, Velká Británie) a následně k založení mezinárodní organizace Cochrane Collaboration v roce 1993.

Publikace:
Cochrane AL. Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972. (Reprinted in 1989 in association with the BMJ, Reprinted in 1999 for Nuffield Trust by the Royal Society of Medicine Press, London (ISBN 1-85315-394-X) .) [1]

Cochrane AL. 1931-1971: a critical review, with particular reference to the medical profession. Publikováno v: Medicines for the year 2000. London: Office of Health Economics, 1979, 1-11. [2]

Cochrane AL. Předmluva Publikováno v: Chalmers I, Enkin M, Keirse MJNC, eds. Effective care in pregnancy and childbirth (Efektivní péče v těhotenství a porodu). Oxford: Oxford University Press, 1989. [3]

Dickersin K and Manheimer E. The Cochrane Collaboration: Evaluation of health care and services using systematic reviews of the results of randomised controlled trials. Clinical Obstetrics and Gynecology 41(2):315-331, 1998. Tato publikace poskytuje skvělý výklad toho, jak Archie Cochrane inspiroval své kolegy z lékařské profese, kteří nakonec založili mezinárodní organizaci Cochrane Collaboration.

Archie Cochrane: Back to the front, sestavil F. Xavier Bosch, který použil zkušenosti Archie Cochrana ze Španělské občanské války jako výchozí bod pro pojednání o jeho životě, práci a vlivu na založení a rozvoj organizace Cochrane Collaboration. Obsahuje komentáře členů jeho rodiny, přátel a kolegů. Kniha je k dostání za €75 (£52). K objednání prosím použijte tento formulář.

One man's medicine : an autobiography of Professor Archie Cochrane. A. L. Cochrane ; Max Blythe. Cardiff : Cardiff University. 2009. New ed. 303 pages, 14 plates, 16 figures. ISBN 978-0-9540884-3-9. [Objednejte si online přímo od Cardiff University (Lindsay Roberts, Health Library, Cochrane Building, Cardiff University, Heath Park, Cardiff, CF14 4YU, UK) or via Amazon.co.uk.]

Sdílet/uložit