Naše logo

Logo Cochrane

Naše logo  má svůj příběh...

Vnější kruh se skládá ze dvou písmen "C", reprezentujících naši mezinárodní spolupráci. Linky uvnitř znázorňují souhrnné výsledky jednoho již proslulého systematického přehledu. Každá z horizontálních přímek ukazuje výsledky jedné studie, kdežto znak ve tvaru diamantu představuje jejich sloučené údaje, označující náš nejlepší odhad pro to, zda je léčba účinná, nebo naopak škodlivá. Diamant je umístěn jasně vlevo od svislé přímky, která se nazývá "čára nulového účinku". Důkazy tedy svědčí o tom, že léčba je přínosná. Toto obrazové znázornění nese označení "forest plot" a v našem logu ukazuje příklad potenciálu systematických přehledů pro zlepšování zdravotní péče. V tomto případě pak dokladuje, že podávání kortikosteroidů ženám, které rodí předčasně, může zachránit životy narozených dětí.

Navzdory několika klinickým studiím, kde byl ukázán přínos kortikosteroidů, bylo zavedení této léčby do porodnické praxe velice pomalé. Tento systematický přehled (původně publikoval Crowley et al., následně byl přehled aktualizován) měl významný podíl na vzrůstu používání kortikosteroidů při léčbě. Tato jednoduchá intervence pravděpodobně zachánila několik tisíc předčasně narozených dětí.


Více informací ohledně použití loga Cochrane naleznete na stránce 'Logo and endorsement policy' v oddílu stránek Cochrane "Komunita"

Sdílet/uložit