Skupiny Cochrane

Cochrane recenzní skupiny (Cochrane Review Groups, CRGs) podporují primární funkci organizace Cochrane, která spočívá ve vytváření a aktualizaci systematických přehledů. Celkem již bylo založeno více než 50 recenzních skupin (CRGs), které jsou přidruženy k výzkumným institucím po celém světě, kdy každá ze skupin je zaměřena na specifické téma v oblasti zdravotnického výzkumu.

Cochrane centra slouží pro regionální zaměření aktivit organizace Cochrane v rámci ohraničené zeměpisné nebo jazykové oblasti. Jejich základní rolí je podporovat spolupracovníky Cochrane v dané oblasti a vystupovat jako styčný bod mezi organizací Cochrane a místními zdravotnickými institucemi.

Cochrane tématická sdružení  (Cochrane Fields) se zaměřují na další aspekty zdravotní péče, jenž nespadají pod jedno onemocnění nebo specializaci - mezi témata patří otázky spojené s druhem zdravotní péče (např. primární péče), skupin uživatelů (např. děti, důchodci), či typem poskytovaných služeb (ošetřovatelství). Více informací o tematických sdružení je k dispozici na stránkách komunity.

Cochrane metodologické skupiny (Cochrane Methods Groups) poskytují doporučení a prostor k diskuzi ohledně rozvoje a využívání metod, kterou jsou používány v systematických přehledech Cochrane.

Sdílet/uložit