O nás
 

O nás

Co děláme?
Cílem organizace Cochrane je zlepšovat rozhodování v rámci zdravotní péče.

V posledních dvaceti letech přispěla organizace Cochrane ke změně způsobu, jehož prostřednictvím jsou rozhodování činěna.

Vyhledáváme a zhodnocujeme ty nejlepší důkazy z výzkumů, abychom Vám pomohli provádět informovaná rozhodnutí ve Vaší klinické praxi.

Komu je Cochrane určeno?
Cochrane je pro každého, kdo se zajímá o využívání vysoce kvalitních informací pro rozhovování v oblasti zdravotní péče. Ať už jste lékař, zdravotní sestra, pacient nebo pečovatel, výzkumník či financující subjekt, důkazy Cochrane poskytují robustní nástroj pro zkvalitnění Vašich zdravotnických znalostí a s nimi spojených rozhodnutí.

Pro každého nabízíme příležitost. Přidejte se k nám.

Kdo jsme?
Jsme nezávislou celosvětovou sítí vědeckých pracovníků, lékařů a sester, pacientů, pečovatelů a dalších lidí, kteří se zajímají o kvalitu zdravotní péče

Spolupracovníci organizace Cochrane - kterých je již 37 000 z více než 130 zemí - se společně podílí na publikování důvěryhodných a dostupných zdravotnických informací, které nejsou sponzorované z komerčních zdrojů nebo skupinami se střetem zájmů. Mnoho z našich spolupracovníků patří ke světové špičce ve svém oboru - např. v medicíně, zdravotní politice, metodice výzkumu nebo ochraně práv pacientů - a naše skupiny mají sídla v některých ze světově nejuznávanějších univerzitních a lékařských institucí. Kontaktujte nás pro více informací.

Naše práce je ve světě uznávána jako zlatý standard pro vysoce kvalitní a důvěryhodné informace. 

Jak to děláme?
Spolupracovníci Cochrane jsou k organizaci připojeni prostřednictvím různých Cochrane skupin, a to: recenzních skupin, které zpracovávají Cochrane přehledy; tématických sdružení; skupin, zabývajících se metodologií systematických přehledů; a regionálních center. (Zde naleznete více informací o naší organizační struktuře.)

Není zde žádné jedno místo nebo kancelář, které bychom mohli označit jako 'Cochrane'. Naši spolupracovníci a skupiny se nacházejí po celém světě a většina naší práce je prováděna online. Každá skupina je sama o sobě 'mini-organizací', s vlastním financováním, webovou stránkou a pracovní náplní. Spolupracovníci se k organizaci Cochrane připojují prostřednictvím jedné nebo více z výše uvedených skupin na základě svých zájmů, odbornosti a nebo místa, kde pracují.

Nepřijímáme finanční podporu od firem nebo jakýchkoli skupin, které by se mohly vyznačovat střetem zájmů s naším posláním. Toto je pro nás naprosto zásadní, abychom mohli vytvářet směrodatné a důvěryhodné informace a měli možnost pracovat svobodně bez omezení a tlaku obchodních a finančních zájmů.

Proč to děláme?
Potřeba naší práce je dnes ještě o něco větší než tomu bylo před dvaceti lety, kdy organizace Cochrane začínala. Na jedné se straně se s rozmachem přístupu k informacím o zdraví zvyšuje riziko jejich nesprávné interpretace kvůli složitému obsahu; zároveň však, na straně druhé, klesá pravděpodobnost, že kdokoli může získat úplný a vyvážený přehled. Naše poslání, kdy se snažíme poskytovat dostupné a spolehlivé informace pro podporu informovaných rozhodnutí, nebylo nikdy důležitější či potřebnější pro zlepšení zdraví na celém světě.

Odebírejte náš měsíční newsletter Prohledejte naše důkazy Zapojte seThe Cochrane Collaboration. Zapsána v Anglii jako společnost s ručením omezeným (číslo 03044323) se statusem neziskové charitativní organizace, vedené pod číslem 1045921. DIČ: GB 718 2127 49
Adresa: St Albans House, 57-59 Haymarket, London SW1Y 4QX United Kingdom

Sdílet/uložit