Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) pro chronické neonkologické bolesti u dětí a mladistvých

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Spodní řádek

Jsme si jisti, zda NSAID mohou poskytnout úlevu od bolesti u chronické neonkologické bolesti u dětí nebo dospívajících.

Pozadí

Děti mohou zažít chronické nebo opakující se bolesti související s genetickými stavy, poškozením nervů, svalů nebo kostí, bolestí žaludku nebo z neznámých důvodů. Chronické bolesti jsou bolesti, které trvají tři měsíce nebo déle a jsou běžně doprovázeny změnami životního stylu a funkčních schopností a také známkami a příznaky deprese a úzkosti.

Nesteroidní protizánětlivé léky se používají k léčbě bolesti nebo snížení horečky a jsou běžně používány u dětí. Zahrnují léky na protinádorové léky, jako jsou ibuprofen, aspirin a naproxen, stejně jako léky na předpis. NSAID jsou v současné době licencovány pro použití v západních zemích, ale nejsou schváleny pro kojence mladší tří měsíců. Hlavními vedlejšími účinky NSAID jsou selhání ledvin a žaludeční potíže. Další časté nežádoucí účinky u dětí zahrnují průjem, bolest hlavy, nevolnost, zácpu, vyrážku, závratě, nadýmání, bolesti břicha a poruchy trávení.

Studijní charakteristika

V září 2016 jsme pátrali po klinických studiích, kde NSAID byly používány k léčbě chronické bolesti. Našli jsme sedm pokusů (s celkem 1074 účastníky, ve věku od 2 do 18 let) s chronickou juvenilní polyartritidou nebo chronickou juvenilní revmatoidní artritidou, které měli déle než 3 měsíce.

Klíčové výsledky

Tyto studie se zaměřily na různá srovnání aspirinu, celekoxibu, fenoprofenu, ibuprofenu, indomethacinu, ketoprofenu, meloxikamu, naproxenu a rofekoxibu. Žádné studie porovnávaly NSAID s placebem. Nemohli jsme porovnávat tyto léky nebo výsledky bolesti, protože studie všechny vyšetřovaly různé typy NSAID.

Nežádoucí účinky byly časté, u dětí vykazujících problémy s aspirinem (85 z 202 účastníků), fenoprofenu (28 z 49), ibuprofenu (40 z 45), ketoprofen (9 z 30), meloxikamu (18 z 47), naproxen (44 z 202), a rofekoxib (47 z 209).

Kvalita důkazů

Hodnotili jsme kvalitu důkazů ze studií za použití čtyř úrovní: Velmi nízké, nízké, střední nebo vysoké. Velmi nízká kvalita důkazů znamená, že jsme velmi nejistí ohledně výsledků. Vysoce kvalitní důkaz znamená, že jsme ve výsledcích velmi přesvědčeni.

Celkově byly důkazy velmi nízké kvality z důvodu nedostatku údajů. V důsledku toho nemáme žádné důkazy k podpoře nebo doplnění užívání NSAID k léčbě chronické neonkologické bolesti u dětí a mladistvých.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:56:52].

Tools
Information
Sdílet/uložit