Zákroky pro vedení CMV asociovaného předního segmentu zánětu předního segmentu

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Co je cílem tohoto přezkumu?
Cílem tohoto protokolu Cochrane bylo zjistit, jaký je nejlepší způsob léčby zánětu oka z důvodu infekce cytomegalovirem (CMV). Odborníci z Cochrane recenzují všechny relevantní studie (randomizované kontrolované studie), ale nenašli žádné studie, které by mohly být zahrnuty do přezkumu.

Klíčové zprávy
Nebyly provedeny žádné randomizované kontrolované klinické studie s léčbou zánětu středního ucha přidruženého k léčbě CMV.

Co bylo zkoumáno v recenzi?
Cytomegalovirus (CMV) je virus, který ovlivňuje přední část oka. Pokud se neléčí infekce CMV, může způsobit nevratné poškození přední strany oka nebo poškození zrakového nervu nebo obojí. Tohle poškození může způsobit ztrátu zraku. Neléčený, tento virus má tendenci se opakovat a více opakování může zvýšit šanci na rozvoj očních problémů. K léčbě tohoto viru patří i použití eyedropů i tablet a injekcí. Aktuálně dostupné léky mají však nežádoucí účinky, takže znalost dávky a délky léčby může pomoci snížit tyto vedlejší účinky a také snížit riziko nových epizod a dalších problémů.

Jaké jsou hlavní výsledky přezkumu?
Autoři informací o Cochrane nenašli žádné studie, které by splnily kritéria zařazení pro přezkum.

Jak aktuální je tato recenze?
Autoři informací o Cochrane pátrali po studiích, které byly publikovány do 21. března 2017.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:55:25].

Tools
Information
Sdílet/uložit