Vortioxetin pro depresi u dospělých

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Proč je toto hodnocení důležité?

Mnoho lidí trpí velkými depresemi. Velká deprese je vážnou chorobou, která může způsobit značné potíže jak pacientům, tak jejich rodinám. Velká deprese ovlivňuje práci lidí a vztahy, ale může ovlivnit i fyzické osoby, například změnou koncentrace nebo chuti k jídlu. Dostupné antidepresivními léky nejsou vždy účinné v léčbě závažné deprese a mohou mít i nepříjemné vedlejší účinky. Tato recenze porovnává nové antidepresivum, vortioxetin, na placebo (předstíraná léčba, např. cukrová tableta) a jiná antidepresiva. Předpokládá se, že vortioxetin účinkuje odlišně od jiných dostupných antidepresiv a je důležité vědět, zda je účinnou léčbou a možnou alternativou pro již dostupné způsoby léčby.

Kdo bude mít o tuto recenzi zájem?

Lidé postiženi velkou depresí a jejich rodinami, praktičtí lékaři, psychiatři, lékárníci a další profesionálové pracující v oblasti péče o duševní zdraví dospělých.

Na jaké otázky se tento přezkum snaží odpovědět?

Je vortioxetin účinnější než placebo v léčbě jedince s epizodou velké deprese?
Je vortioxetin více či méně účinný než jiné dostupné antidepresivní léčby?
Více či méně lidí zůstává v léčbě při léčbě s vortioxetinem v porovnání s placebem nebo jinými antidepresivy?
Více či méně lidí má nežádoucí účinky při léčbě vortioxetinem ve srovnání s jinými antidepresivy?

Které studie byly zahrnuty do přezkumu?

V květnu 2016 jsme prohledávali elektronické lékařské databáze s cílem najít studie, které srovnávaly vortioxetin až po placebo nebo jiná antidepresiva. Zahrnuli jsme pouze studie, které použili randomizovaný kontrolovaný design (kde lidé byli náhodně zařazeni do jedné ze dvou nebo více léčebných skupin) a měli dospělé (ve věku nad 18 let) s diagnózou závažné deprese. Zahrnuli jsme 15 pokusů s účastí 7746 účastníků v recenzi.

Co nám říkají důkazy z recenze?

Kvalita důkazů se pohybovala od velmi nízké až po střední, v závislosti na výsledku (jaký příznak nebo účinek byl naměřen) a porovnání. Vortioxetin byl účinnější než placebo, ale nebyl účinnější než ostatní běžně užívané antidepresiva. Studie nezjistily žádný rozdíl u osob zastavujících jejich léčbu ve srovnání s placebem nebo jinými antidepresivy. Vortioxetin byl porovnáván pouze s jedním typem léku (nazývaným SNRI) a ne ve srovnání s nejčastěji předepisovanými antidepresivy. Výsledky se výrazně lišily napříč studiemi.

Co by se mělo stát příště?

Nelze učinit žádný pevný závěr o vortioxetinu. Vortioxetin byl účinný při léčbě akutní závažné deprese, ale v porovnání s některými způsoby léčby, které jsou již k dispozici, nevykázal jasnou výhodu. Závěry jsou také obtížné, protože srovnání s nejčastěji předepsanými antidepresivy (tzv. SSRI) chybí. Dále není jasné, zda vortioxetin má výhodu ve specifických vedlejších účincích spojených s běžně předepisovanými antidepresivy, např. sexuální problémy. Tyto otázky by měly být řešeny v budoucích studiích.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:58:29].

Tools
Information
Sdílet/uložit