Elektronické cigarety pro odvykání kouření

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Pozadí

Elektronické cigarety (ECs) jsou elektronická zařízení, která produkují aerosol (běžně označovaný jako par), který uživatel inhaluje. Tato pára obvykle obsahuje nikotin bez většiny kuřáků toxinů vdechovaných cigaretovým kouřem. ECS se stal populárním u kuřáků, kteří chtějí snížit rizika kouření. Cílem tohoto přezkoumání je zjistit, zda ECs pomáhá kuřákům přestat kouřit, a zda je bezpečné používat ECs, aby toto udělali.

Studijní charakteristika

Jedná se o aktualizaci předchozí revize. První recenze vyšla v roce 2014 a zahrnovala 13 studií. Pro tuto aktualizaci jsme pátrali po studiích publikovaných až v lednu 2016 a našli 11 nových studií. Pouze dvě z zařazených studií jsou randomizované kontrolované procesy a následují účastníky po dobu nejméně šesti měsíců. Tohle je nejlepší důkaz. Zbývajících 22 studií buď nenásledovali účastníky velmi dlouho nebo neuvedli lidi do lékových skupin tak nemohli přímo srovnávat EKG s něčím jiným. Tyto studie nám mohou říci méně o tom, jak ECs může pomoci s ukončením kouření, ale může nám říci o krátkodobé bezpečnosti. Dvě randomizované studie, prováděné na Novém Zélandu a Itálii, srovnávaly EKG s a bez nikotinu. Tyto studie jsme posuzovali, aby byli s nízkým rizikem zaujatosti. V jedné studii lidé chtěli přestat kouřit, zatímco ve druhé studii nikoliv. Proces u lidí, kteří chtěli přestat kouřit také ve srovnání s odborníky na nikotinové náplasti.

Klíčové výsledky

Kombinované výsledky ze dvou studií, zahrnující 662 osob, ukázaly, že pomocí ES obsahující nikotin se zvyšuje šance na ukončení kouření dlouhodobě v porovnání s použitím ES bez nikotinu. Nedokázali jsme určit, zda je EK lepší než nikotinová náplast v pomoci lidem přestat kouřit, protože počet účastníků studie byl nízký. Pro vyhodnocení tohoto účinku je zapotřebí více studií. Další studie měly nižší kvalitu, ale tyto poznatky podpořily. Žádné z těchto studií nezjistilo, že kuřáci, kteří používali EK v polovině období (po dobu dvou let nebo méně), mají ve srovnání s kuřáky, kteří neužívali přípravek ECs, zvýšené zdravotní riziko.

Kvalita důkazů

Kvalita důkazů celkově je nízká, protože je založena jen na malém počtu studií, i když tyto studie byly dobře vedené. Je zapotřebí více studií EKG. Některé už probíhají.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:10:40].

Tools
Information
Sdílet/uložit