Psychosociální intervence pro zlepšení kvality životních výsledků u dospělých podstupujících strabismus chirurgický zákrok

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Pozadí

Strabismus, známý také jako squint, je špatně zarovnávání očí člověka. Může mít za následek zřejmou šilhání u ostatních osob a také příznaky dvojité vidění nebo rozmazané vidění. Dospělí, kteří mají šilhání často podstupují chirurgický zákrok ke zmírnění těchto známek a příznaků. I když lidé hlásí zlepšení kvality života v důsledku strabismu chirurgie, někteří lidé netrpí žádnou změnou nebo zhoršení kvality života, a to navzdory dobrým klinickým výsledkům. Předchirurgické psychosociální intervence mohou zlepšit pacientovy výsledky za jiných dlouhodobých stavů. V tomto Cochrane recenzi jsme se zaměřili na vyhodnocení efektivity psychosociálních intervencí dodaných před strabismus chirurgie s cílem optimalizovat kvalitu života pooperativně. Hledali jsme až v únoru 2016. Nenašli jsme žádné studie, které by hodnotily dopad psychosociálních intervencí na pacienty podstupující operaci šilinků. Věříme, že budoucí výzkum by se měl zaměřit na vývoj a hodnocení využívání cílených psychosociálních intervencí na zlepšení kvality života pacienta po strabismus chirurgický zákrok.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:58:06].

Tools
Information
Sdílet/uložit