Odborná rehabilitace pro posílení návratu k práci u pracovníků s traumatickým poraněním horních končetin

Tento překlad je již zastaralý. Klikněte prosím zde pro zobrazení aktuální anglické verze tohoto systematického přehledu.
Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Kontrolní otázka

Může odborná rehabilitace pomoci pracovníkům vrátit se do práce po poraněních prstů, rukou nebo rukou?

Pozadí

Zranění prstů, ruka nebo paže mohou vážně omezit schopnost člověka pokračovat v práci normálně. V mnoha zemích zákon nařizuje zaměstnavatelům pomáhat zraněným pracovníkům, když zranění ovlivňuje jejich pracovní schopnost. Tato pomoc je často označována jako odborná rehabilitace.

Co je to odborná rehabilitace?

Odborná rehabilitace se skládá z řady způsobů, jak pomoci zdravotně postiženým pracovníkům vrátit se do práce nebo najít novou práci. Návrat do práce (RTW) lze podpořit tak, že pomoc zraněným pracovníkům se lépe vyrovnává, na základě úprav na pracovišti nebo pomocí fyzických cvičení. Přestože jsou všechny tyto strategie používány v praxi, neexistují důkazy v podobě systematických recenzí, na které je přístup nejvhodnější a za jakých okolností.

Co ten výzkum ukazuje?

Zkoumali jsme veškerý publikovaný výzkum až do 5. května 2013. Chtěli jsme zahrnout studie pouze v případě, že by bylo možné získat odbornou rehabilitaci nebo jinou léčbu. Tento způsob provádění výzkumu, známého jako randomizovaná kontrolovaná studie (RCT), je nejlepší způsob, jak zajistit, aby každé naměřené zlepšení bylo skutečně způsobeno léčbou. Nenašli jsme žádné RCT, které by zkoumaly, zda odborná rehabilitace může pomoci pracovníkům s poraněním horních končetin.

Závěr

Neexistují žádné důkazy z RCT, které by řekli, pokud by odborná rehabilitace mohla pomoci pracovníkům s poraněním horní končetiny, aby se vrátila do práce. Potřebujeme RCT vedené s pracovníky s poraněním horní končetiny, aby se zjistilo, zda je nutná odborná rehabilitace. Tyto studie by měly být prováděny a vykazovány podle dohodnutých standardů pro vysoce kvalitní výzkum. Měli by podrobně popsat obsah odborné rehabilitace. Měli by také nahlásit počet pracovníků, kteří se vrátili k práci na konci sledování, nebo čas, který jim trvalo vrátit se do práce.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:14:37].

Sdílet/uložit