Léčba halucinací

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Bluesová porucha je duševní choroba, při níž jsou dlouhé bludy (podivná víra) jediným nebo dominantním příznakem. Existuje několik typů bludů. Někteří lidé mohou ovlivnit pocit, že jsou pronásledováni nebo mohou vyvolat úzkost, že mají nemoc nebo nemoc, kterou nemají. Lidé mohou mít halucinace o vznešenosti, takže mají pocit, že zaujímají vysokou pozici nebo jsou slavní. Bludy mohou zahrnovat i žárlivost druhých nebo zapojují zvláštní názory na image těla, například že mají určitý tělesný defekt.

Deziluze se považuje za obtížně léčitelnou. Antipsychotika, antidepresiva a léky stabilizující léky se často používají k léčbě tohoto psychického onemocnění a roste zájem o psychologické terapie jako je psychoterapie a kognitivně behaviorální terapie (CBT) jako prostředek léčby.

Tato kontrola zaměřená na hodnocení účinnosti všech běžných způsobů léčby osob s poruchou klauzurních poruch. V roce 2012 bylo spuštěno pátrání po randomizovaných kontrolovaných studiích. Autoři našli 141 citací při hledání ale pouze jeden pokus, randomizovaní 17 lidí, mohli být zařazeni do recenzí. Studie porovnávala účinnost CBT s podpůrnou psychoterapií pro osoby s poruchou bludy. Účastníci již užívali léky a toto pokračovalo i během soudního řízení. Recenze nebyla schopna zahrnout žádné studie ani testy zahrnující léky na jakýkoliv typ používaný k léčbě bluesových poruch.

Pro studii, která byla zahrnuta, byly uvedeny pouze omezené informace, které jsme mohli použít. Pevné závěry bylo obtížné provést a nebyly k dispozici žádné důkazy o zlepšení chování lidí a celkové duševní zdraví. Více lidí opustilo studium brzy od podpůrné psychoterapeutické skupiny, ale počet účastníků byl malý a celkový rozdíl mezi skupinami nebyl dostatečný pro závěr jedné léčby byl lepší než druhý. Pozitivní efekt pro CBT byl zjištěn pro společenské sebevědomí lidí, i když toto zjištění je opět omezeno nízkým množstvím a kvalitou údajů a neváže se na sociální nebo každodenní fungování lidí.

V současné době dochází k celkovému nedostatku kvalitních informací založených na důkazech o léčbě bludových poruch a nedostatečný důkaz o doporučení pro léčbu jakéhokoli typu. Dokud se tyto důkazy nenajdou, léčba bludných poruch bude s největší pravděpodobností zahrnovat ty, které jsou považovány za účinné pro další psychotické poruchy a psychické problémy.

V této oblasti je zapotřebí dalšího rozsáhlého a vysoce kvalitního výzkumu. Výzkum by se mohl zlepšit prováděním zkoušek speciálně pro lidi s bludnou poruchou.

Ben Gray, Senior Peer Respalcher, nadace McPin: Http:/ / mcpin.org /.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:06:19].

Tools
Information
Sdílet/uložit