Vitrektomie s vnitřní limitující membránou (ILM) loupání versus vitrektomie bez odlučování pro idiopatickou celotloušťkovou makulární jamku (FTMH)

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Celotloušťka makulární jamky (FTMH) ovlivňuje střed makuly, oblast zodpovědná za detailní vidění a čtení. Předpokládá se, že se vyskytuje kvůli změnám v želé, které vyplňují vnitřní část oka, sklivce. Vitreous je přilepený k makule, ale v určitém okamžiku života se může odpoutat od celé makuly, ale zůstává připojen do jejího středu. S denními pohyby očí dochází k vitreózní zatáčce, kde zůstává připevněna (uprostřed makuly) a je-li vytažení dostatečně silné, může roztrhnout makula, která způsobí makulární jamku. K dnešnímu dni se léčba makulární díry týkala odstranění sklivce pomocí operace ("vitrektomie"). Avšak ne všechny díry byly uzavřeny s touto operací a nové techniky byly vyšetřeny. Mezi nimi je "peeling" (odstranění) vnitřní omezující membrány (ILM) sítnice. 

Účelem tohoto přezkoumání bylo zjistit zda loupání ILM kolem makulární díry by mohlo dosáhnout lepších výsledků po operaci, než nechat ho na místě. 

V tomto přezkumu byly zjištěny čtyři studie, v nichž lidé, kteří podstoupili chirurgický zákrok makulární díry bez ILM, byli porovnáni s těmi, v nichž byl přípravek ILM odstraněn během první operace, kterou obdrželi. Stejně jako přezkum publikovaných údajů z těchto čtyř studií jsme provedli metaanalýzu jednotlivých pacientů (IPD). K provedení metaanalýzy IPD je třeba shromáždit všechny suroviny pro každého účastníka zařazeného do každé z těchto RCT před a po operaci a pak kombinovat všechny údaje dohromady a analyzovat je. Byli jsme schopni získat údaje pro každého jednotlivého účastníka zařazeného do tří z těchto čtyř studií, které jsme pak analyzovali a prezentovali v tomto recenzi. 

Naše výsledky ukázaly, že v šesti a dvanácti měsících po počátečním chirurgickém zákroku k léčbě makulární díry se vize nelišila mezi účastníky, kteří dostávali ILM peeling a ti, kteří ne. Ve třech měsících však byla vize lepší u účastníků, kteří dostávali ILM loupání. Více makulárních otvorů bylo uzavřeno a méně opakované operace musely být provedeny u účastníků, kteří dostávali ILM loupání bez rozdílů v počtu komplikací mezi pacienty, kteří dostávali ILM louhovat nebo se nelouhovat v první operaci. Nebyly rozdíly v tom, jak účastníci vnímali výhody operace. Loupání ILM bylo zjištěno vysoce pravděpodobně nákladově efektivní, tj. náklady na léčbu byly ospravedlnitelné přínosy, které z něj byly získány.

Závěr, že ILM peeling v porovnání s bez odlučování zvyšuje šanci na makulární jamku na uzavření jediné operace a snižuje šance lidí vyžadujících další chirurgický zákrok bez nežádoucích vedlejších účinků; jelikož ILM peeling je velmi pravděpodobně nákladově efektivní, může být považována za nejlepší dostupnou možnost pro lidi s idiopatickou FTMH.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:57:54].

Tools
Information
Sdílet/uložit