Zpětná vazba nebo biofeedback k aucitace pánevního dna svalové cvičení pro močovou inkontinenci u žen

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Ženy všech věkových kategorií jsou postiženy močovou inkontinencí. Běžnou léčbou jsou svalová cvičení v pánevní oblasti (také nazývaná pánevní cvičení svalů), kde se svaly v pánevních podlažích mačkají a zvedají se pak uvolněně několikrát v řadě, až třikrát denně. Cviky mohou pomoci k posílení svalů, zlepšení svalové vytrvalosti (tak i svalové pneumatiky méně snadno) a zlepšují koordinaci (tak se svalová píchá nejvíce, když je riziko prosakování největší, např. s kašlem nebo kýchnutím).

Pro úspěšnou léčbu jsou důležité uzavírání smluv na správné svalstvo a dělání dost cviků. Zpětná vazba nebo biofeedback se používají jako způsoby k výuce žen ke smlouvám o správné svaly, se učí, kdy a jak na zakázku se kontrastovat svaly k zamezení úniku, zhodnotit, zda se svalové kontrakce časem zlepšují a mohou být použity jako "cvičitel" pro opakující se cviky. Běžná metoda zpětné vazby je pro zdravotnické profesionály cítit pánevní podlahové svaly během vaginálního vyšetření a popsat jak dobře svaly stlačují a zvedají, když je žena kontrastuje. Biofeedback používá vaginální nebo anální zařízení k měření svalového stlačení nebo elektrické aktivity ve svalu. Toto zařízení dává tuto informaci zpět ženě, která používá zařízení jako zvuk (například zvuk se zesiluje jako zvětšení stlačení) nebo vizuální zobrazení (například více světel znamená silnější stisknutí).

Pro úspěšnou léčbu jsou důležité kontrakty se správnými svaly ve správný čas. Byly zjištěny některé důkazy o tom, že přidání biofeedback bylo prospěšné. Nebylo však jasné, zda se jedná o účinek samotného bioekvivalentního zařízení. Je možné, že prospěch přišel z trávení více času na klinice s lékařem, sestrou nebo fyzioterapeutem.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:04:18].

Tools
Information
Sdílet/uložit