Antimikrobiální léčiva pro léčbu cholery

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Cochrane Collaboration výzkumníci provedli revizi účinků antibiotik pro léčbu lidí s cholerou. Po prohledání příslušných studií zahrnuli 39 randomizovaných kontrolovaných studií, které se zúčastnily 4623 lidí s cholerou.

Co je cholera a jak by mohla antibiotika fungovat

Cholera je forma silného vodivého průjmu, který se šíří od člověka přes potraviny a vodu kontaminovanou bakteriemi Vibrio cholerae. Cholera je častá v místech se špatnou vodou a kanalizací a někdy způsobuje velké epidemie s tisíci lidí padajících nemocných.

Cholera může způsobit závažnou dehydrataci a smrt, takže hlavní léčba spočívá v podávání tekutin a solí buď perorálně, jako perorální rehydratační soli, nebo injekcí. Díky očištění bakterie dříve než u pacientů s vlastním imunitním systémem by antibiotika mohla snížit délku trvání a závažnost onemocnění a snížit další přenos i na další lidi.

Co ten výzkum říká.

Antibiotická léčba zkrátila dobu trvání průjmu asi o jeden a půl dne (běžná doba trvání se pohybuje mezi třemi a čtyřmi dny) a snížila se celková množství průjmu tekutin o polovinu. Proto se snížila i potřeba rehydratační tekutiny téměř o polovinu.

Antibiotická léčba také zkrátila dobu, kdy pacient zůstává nakažlivý snížením doby vylučování viru Vibrio cholerae do průjmu.

Přínosy antibiotik byly pozorovány ve studiích nabízejících pouze osoby s těžkou dehydratací a v těch náboru lidí se smíšenou hladinou dehydratace.

Tetracyklin nebo azithromycin se jeví jako účinnější než některé z ostatních testovaných antibiotik, ale výběr, který antibiotikum použít bude záviset na lokální rezistenci na drogy.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 11:00:14].

Tools
Information
Sdílet/uložit