Lokální NSAID pro akutní muskuloskeletální bolest u dospělých

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Akutní muskuloskeletální bolest popisuje stavy jako vymknutý kotník nebo svalový tah. Ty se obvykle po dvou nebo třech týdnech bez léčby zlepší, ale mohou být velmi bolestivé, zatímco trvají.

Topické nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) se aplikují na neporušenou kůži, kde zraňuje gely, krémy, spreje nebo křečky. Topické NSAID pronikají do kůže, vstoupí do tkání nebo kloubů a snižují procesy způsobující bolest v tkáni. Hladiny léčiva v krvi s lokálními NSAID jsou velmi nižší než u stejného léku užívaného ústy. Tím se minimalizuje riziko škodlivých účinků.

Prohledávali jsme lékařské databáze pro klinické studie srovnávající lokální NSAID s placebem (krémy nebo gely, které neobsahují lék) nebo jiné léky u dospělých ve věku 16 let nebo starší s muskuloskeletálními bolestmi (typicky sportovních zranění). Důkazy jsou aktuální k únoru 2015.

Tato recenze je aktualizace "Topné NSAID pro akutní bolesti u dospělých" původně publikovaná v Issue 6,2010. Identifikovali jsme 14 nových studií, které by doplnily o 47 studií zařazených do dřívějšího přezkumu. Také jsme identifikovali 14 studií v registru klinických studií, které jsou vyplněné a tři krátké zprávy ze setkání, pro které jsme nemohli najít úplné detaily (asi 4500 účastníků). Tři další studie probíhají (téměř 900 účastníků).

Do 61 zahrnutých studií bylo zařazeno celkem 8386 účastníků, celkově byly vysoké kvality. Testovali řadu různých topických léků, většinou proti lokální placebové (dopravce bez NSA) s aplikací nejméně jednou denně. Měli jsme zájem o účastníky s dobrou redukcí bolesti (asi o polovinu) cca 7 dní po zahájení léčby. V pozdějších dobách se očekává, že většina lidí se uzdraví i bez léčby.

Podívali jsme se na konkrétní lékové formy jednotlivých léků. Gelové preparáty diklofenaku a ketoprofenu byly mezi nejúčinnější spolu s ibuprofenem gelovým a diklofenakem. U diklofenaku a ketoprofenu gelů, 7 nebo 8 osob z 10 s bolestivou zátěží, výrokem nebo svalovým tlakem výrazně snížil bolest po sedmi dnech, ve srovnání s podáním pouze 2 nebo 3 z 10 s placebem (vysokou kvalitou dat). Jiné NSAID a lékové formy byly lepší než placebo, ale ne tolik. Protože jak lokální NSAID, tak i lokální placebo jsou v těchto studiích drženy do kůže, víme, že jakýkoliv účinek není jen ze tření.

Asi 1 z 20 lidí zažilo mírný a krátkodobý vedlejší účinek jako zarudnutí v místě aplikace. Totéž platilo pro topické NSAID a lokální placebo (vysoce kvalitní údaje). Nežádoucí účinky jako žaludeční nevolnost nebo pocit nevolnosti byly méně časté, bez rozdílu mezi lokálními NSAID a lokálními placebem (vysoce kvalitní údaje). Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:47:22].

Tools
Information
Sdílet/uložit