Lokální NSAID pro chronické muskuloskeletální bolesti u dospělých

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Spodní řádek

Topický diklofenak a topický ketoprofen mohou poskytnout dobrou úroveň bolesti při osteoartróze, ale pouze asi o 10% více lidí, než získat tento výsledek s lokálním placebem. Neexistují žádné důkazy pro další chronické bolestivé stavy.

Pozadí

Chronické muskuloskeletální bolesti se vyskytují v podmínkách jako osteoartróza. Bolest je typicky střední nebo závažná v intenzitě, trvající po dobu tří měsíců nebo více.

Topické nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) se aplikují na neporušenou kůži, kde zraje v podobě gelu, smetany, spreje nebo sádry. Topické NSAID pronikají do kůže, vstoupí do tkání nebo kloubů a snižují procesy, které způsobují bolest v tkáni. Hladiny léčiva v krvi s lokálními NSAID jsou velmi nižší než u stejného léku užívaného ústy. Tím se minimalizuje riziko škodlivých účinků.

Studijní charakteristika

Tato recenze je aktualizace "Tématické NSAID pro chronické muskuloskeletální bolesti u dospělých", původně publikovaná v roce 2012. Našli jsme 39 všeobecně kvalitních studií s 10,631 účastníků, kde byly lokální NSAID používány minimálně jednou denně. Tyto studie testovaly řadu různých topických léků, většinou proti lokální placebu. Měli jsme zájem o účastníky s dobrou redukcí bolesti (asi o polovinu), ideálně 6 až 12 týdnů po zahájení léčby. Studie, které trvají déle, jsou více reprezentativní pro reálný svět, protože v těchto chronických podmínkách bolest téměř nikdy nezmizí, pokud je neléčená. Podívali jsme se na jednotlivé NSAID, abychom zjistili, jak jsou efektivní.

Klíčové výsledky

Diklofenak a ketoprofen byly jediné dvě s dobrou kvalitou a delší dobou trvání studií, většinou u osob starších 40 let s bolestivou kolenní artritidou. Srovnání bylo mezi lokálním diklofenakem nebo ketoprofenem v roztoku nebo gelu a roztok nebo gel bez jakéhokoli léku v něm (lokální placebo). U diklofenaku a ketoprofenu asi u 6 osob z 10 s osteoartrózou měla mnohem nižší bolest po 6 až 12 týdnech, ve srovnání s 5 z 10 s lokálním placebem (střední kvalita důkazů).

Kožní reakce (většinou mírné) byly častější (20 ze 100) s lokálním diklofenakem než lokální placebo (5 ze 100); mezi lokálními ketoprofeny a lokálními placebem (střední kvalita důkazů) nebyl pozorován žádný rozdíl. Jiné nežádoucí účinky, jako jsou žaludeční potíže, byly v těchto studiích špatně, ale mezi lokálním diklofenakem nebo ketoprofenem a lokálními placebem (velmi nízkou kvalitou) nebyly zaznamenány žádné rozdíly. Závažné nežádoucí účinky byly méně časté.

Kvalita důkazů

Hodnotili jsme kvalitu důkazů pro topický diklofenak a topický ketoprofen ve srovnání s placebem jako střední pro účinnost a velmi nízkou pro škodlivé účinky. Střední kvalita důkazů znamená, že další výzkum může změnit náš odhad účinku a velmi nízké kvality důkazů znamená, že jsme velmi nejistí ohledně přesnosti našeho odhadu.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:24:27].

Tools
Information
Sdílet/uložit