Tinnitus Retrémní terapie (TRT) pro tinitus

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Tinnitus je popisován jako vnímání zvuku nebo hluku při absenci skutečné akustické stimulace. Tinitus může být vnímán v jednom nebo obou uších, v hlavě nebo mimo ni. Přestože byly navrženy různé teorie, příčina není zcela objasněna. Byla použita široká škála ošetření, ale žádná nebyla nalezena účinná u všech pacientů.

V mnoha zemích k léčbě tohoto příznaku se používá forma léčby s názvem Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Tato léčba zahrnuje formu výchovného poradenství a zvukovou terapii podávanou podle určitého protokolu. Pouze jedna studie, která zahrnovala 123 účastníků, odpovídala kritériím zařazení na tuto recenzi. I když tato studie navrhla značný přínos pro přípravek TRT v léčbě tinnitus, kvalita studie nebyla dostatečně dostatečná k tomu, aby vypracovala pevné závěry. Nebyly popsány žádné vedlejší účinky léčby. Další výzkum je potřebný.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:14:05].

Tools
Information
Sdílet/uložit