Statiny pro věkem podmíněné makulární degenerace

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Kontrolní otázka
Jaké jsou účinky statinů na oddálení nástupu a progrese věkem podmíněné makulární degenerace (AMD)?

Pozadí
AMD je progresivní onemocnění makuly (oblast v zadní části oka ovlivňující centrální vidění). AMD je vedoucí příčinou slepoty u lidí nad 65 let v průmyslově vyspělých zemích. Studie prokázaly, že některé faktory, které mohou vést k onemocnění srdce a mrtvice, jsou stejné jako ty, které mohou vést k AMD. Statiny jsou typem léku, který si klade za cíl snížit hladinu krevního cholesterolu. Jako statiny jsou velmi účinné v prevenci tahů, je možné, že jsou také ochranné pro AMD.

Studijní charakteristika
V rámci tohoto přezkumu jsme zahrnuli dvě studie (144 celkového počtu účastníků). Účastníci zahrnovaly muže a ženy, z nichž většina byla starších 50 let, kteří měli dobrou zrakovou ostrost. Účastníci byli buď citliví na nebo byli diagnostikovány rané fázi AMD. Obě studie srovnávaly simvastatin s placebem. Větší soud, se 114 účastníky a vedl v Austrálii, použil vyšší dávku 40 mg denně a měl léčebnou dobu 3 roky. Menší proces s 30 účastníky a prováděný v Itálii používal nižší dávku 20 mg denně a měl léčebnou dobu 3 měsíce. Důkazy předložené v tomto přezkumu byly aktuální od března 2016.

Klíčové výsledky
Ani jeden z těchto studií poskytl dostatečné důkazy pro zjištění, zda jsou statiny účinné při oddálení nástupu nebo progrese AMD. Informace chyběly pro výstupy související s vizí, kvalitou života a nežádoucími účinky.

Kvalita důkazů
Celková kvalita důkazů byla nízká. V menší studii nebyl počet přihlášených účastníků a krátké léčebné období dostačující pro zjištění vlivu statinů na AMD, která se v průběhu času rozvíjí. Ve větším hodnocení se 30% účastníků neúčastnilo tříleté následné návštěvy a množství chybějících údajů narušovalo naši schopnost vyvodit jakékoli spolehlivé závěry pro tento proces.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:57:44].

Tools
Information
Sdílet/uložit