Akupunktura pro nespavost

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Přestože konvenční nefarmakologická a farmakologická léčba nespavosti je účinná u mnoha lidí, alternativní terapie, jako je například akupunktura, jsou široce využívány. Tato recenze byla provedena pro zkoumání účinnosti a bezpečnosti akupunktury při léčbě nespavosti. Třicet tři randomizovaných kontrolovaných klinických studií bylo způsobilé pro zařazení do přezkumu, jehož se zúčastnilo 2293 účastníků. Zvažovali jsme všechny studie, které by měly vysoké riziko podjatosti. Byly různorodé v typech účastníků, akupunkturních způsobů léčby a účinků spánku, které omezily naši schopnost vyvozovat spolehlivé závěry. V současné době existuje nedostatek kvalitních klinických důkazů pro informování nás o účinnosti a bezpečnosti akupunktury.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:40:32].

Tools
Information
Sdílet/uložit