Zákroky pro primární (vnitřní) tracheomalacie u dětí

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Termín malacie je odvozený od řeckého slova "malakia", což znamená měkčí. V tracheomalacii jsou stěny trachea (nebo průdušnice) měkčí než normální, což může vést k částečnému kolapsu (pádu) průdušnice. Toto zhroucení se obvykle stává, když je potřeba více vzduchu, například během cvičení. Slovo "primární" se týká tracheomalacie, při níž je průdušnice samotná příčinou onemocnění, kde se jako sekundární tracheomalacie stlačuje z důvodu některých jiných abnormalit poblíž průdušnice. Nejčastějším příznakem tracheomalacie je expirační stridor (vysoký pískavý zvuk). Pokud jsou příznaky dostatečně závažné, může být léčba jako mechanická ventilace, tracheální stenzace (síťová trubice vložena do průdušnice, aby ji udržel otevřený) nebo může být nutná operace.

Chtěli jsme zjistit, který z těchto možných způsobů léčby byl nejúčinnější. Zjistili jsme pouze jednu randomizovanou kontrolovanou studii (RCT), která hodnotila nebulizovaný rekombinantní lidský deoxyribonukleázu (rhDNáza), která pomáhá při poruchám sliznice a bylo prokázáno, že je užitečná při napomáhání průchodnosti dýchacích cest v cystické fibróze v porovnání s placebem (bez aktivní léčby) u dětí s tracheomalacou a souběžnou infekcí dýchacích cest. Tento soud nevykazoval žádné důkazy o prospěchu z počtu dětí, které byly dva týdny po léčbě. Také v průběhu dne i v noci bylo zaznamenáno méně kašle, a to jak během dne, tak v noci, ve skupině, která tuto intervenci nedostala, nicméně tyto rozdíly nebyly statisticky významné.

S nedostatkem důkazů nelze běžné používání jakýchkoliv terapií pro vnitřní tracheomalacii doporučit vzhledem k nákladům na nebulizovanou rhDNázu a pravděpodobně škodlivý účinek. Rozhodnutí na téma dítěte k jakékoliv chirurgické či léčebné bázi bude muset být prováděno individuálně, s pečlivým zřetelem na poměr rizika a přínosu pro každou jednotlivou situaci.

Je nepravděpodobné, že by jakékoliv RCT na chirurgicky založené řízení bylo někdy k dispozici pro děti s těžkým život ohrožujícím onemocněním spojeným s tracheomalacií. U osob s méně závažným onemocněním jsou RCT na zákrocích jako jsou antibiotika a hrudní fyzioterapie.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:47:51].

Tools
Information
Sdílet/uložit