Celozrnných obilnin pro primární nebo sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Pozadí

Celozrnná potravina zahrnuje řadu výrobků a zahrnuje celozrnnou pšenici, rýži, kukuřici a oves. Pojem "celozrnný" zahrnuje také promleté celé zrno jako je ovesná kaše a celozrnná pšenice.

Studijní charakteristika

Vyhodnotili jsme devět randomizovaných studií hodnotících účinky celé obilné diety ve srovnání s diety s rafinovanými zrny nebo obvyklou dietou o hladině cholesterolu v krvi nebo krevního tlaku (významné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění včetně infarktu nebo mrtvice). Důkazy jsou aktuální k srpnu 2016.

Klíčové výsledky

Diety byly sledovány po dobu nejméně 12 týdnů, většina studií však měla několik metodických omezení, počty účastníků byly malé a celková kvalita důkazů byla nízká. Nezjistili jsme žádné studie týkající se vlivu celých zrn na úmrtí z kardiovaskulárních onemocnění nebo kardiovaskulárních příhod. Všech devět zařazených studií vykazovalo účinky celé obilné diety na hladinu cholesterolu v krvi nebo krevní tlak. Nezjistili jsme žádné účinky na hladinu krevního cholesterolu nebo krevního tlaku ve prospěch celozrnné diety. Čtyři studie byly financovány nezávislými národními a vládními finančními institucemi, zatímco zbývající studie vykazovaly financování nebo částečné financování organizací s obchodními zájmy v obilovinách.

Závěr

Neexistují dostatečné důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií k datu doporučit spotřebu celozrnné diety ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění, nebo snížení krevního cholesterolu nebo krevního tlaku.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 09:55:37].

Tools
Information
Sdílet/uložit