Radioterapie pro neovaskulární věkem podmíněné makulární degenerace

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Radioterapie (jak se běžně používá při léčbě rakoviny) byla navržena jako léčba vlhké AMD, protože může zabránit růstu nových cév v sítnici. Tato kontrola identifikovala 14 randomizovaných kontrolovaných klinických studií radioterapie za mokrou AMD. Většina z těchto studií prokázala účinky (ne vždy signifikantní), které zvýhodňovaly léčbu radioterapií, aby se předešlo ztrátě zraku. Celkově však tento přezkum neposkytuje přesvědčivé důkazy o tom, že radioterapie je účinnou léčbou vlhké AMD, zčásti proto, že výsledky různých studií byly nekonzistentní, ale také proto, že je možné, aby léčebné účinky mohly být vysvětleny skutečností, že nebylo možné maskovat účastníky, a lidé měření výsledku, do léčebné skupiny. Výskyt nežádoucích účinků hlášených v těchto studiích byl nízký - nikdo nevytvořil žádné vedlejší nežádoucí účinky, i když ve třech studiích byly u radioterapie hlášeny vyšší dávky katarakty.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:58:09].

Tools
Information
Sdílet/uložit