Psychostimulanty pro hypersomnii (nadměrné denní spavost) v myotické dystrofii

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Myotonická dystrofie je dědičná svalová dystrofie způsobující svalovou slabost a plýtvání. Mnoho lidí s myotonickou dystrofií si stěžují na nadměrnou denní ospalost. Tento příznak souvisí s dezinfekčním ovládáním centrálního nervového systému. Psychostimulanty jsou léky, které zvyšují bdělost a zahrnují kofein, amfetamin, selegilin, methylfenidát a modafinil. V této aktualizované recenzi bylo zaznamenáno několik randomizovaných kontrolovaných studií, které hodnotily účinnost a bezpečnost psychostimulantů v myotické dystrofii. Jedna randomizovaná kontrolovaná studie selegilinu zahrnující 11 účastníků neprokázala žádnou výhodu. Čtyři studie dalšího léku modafinilu naznačovaly nekonzistentní a mírné přínosy. Pouze dvě z těchto studií užívaly zlatý standardní test, spádový rozsah, aby hodnotili hypersomnii a zjistili nevýrazné zlepšení. V těchto čtyřech studiích se modafinil zdál dobře snášen. Další randomizované studie jsou potřebné pro stanovení prospěšnosti psychostimulantů pro myotonickou dystrofii.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:35:03].

Tools
Information
Sdílet/uložit