Komunitní veterinární služby pro zlepšení bohatství domácností a zdravotního stavu zemědělců s nízkými příjmy

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Hospodářská zvířata jsou pro hospodářství domácností klíčová pro některé komunity v zemích s nízkými a středními příjmy. Dostupnost základních veterinárních služeb by mohla přispět k bohatství a zdraví domácností prevencí chorob zvířat nebo smrti. Ve většině zemí s nízkými příjmy v Africe, Asii a Latinské Americe stát poskytoval bezplatné veterinární služby v průběhu let, v nichž byly země kolonizovány a po určitou dobu po jejich nezávislosti. Od 60. let 20. století však soukromí veterináři pomalu nahrazují vládní veterinární služby. Privatizované veterinární služby, modelované na evropských nebo severoamerických systémech, se smíchaly s úspěchem v tom, že se jim zdálo, že fungují dobře v městských oblastech, ale ne v odlehlých oblastech, kde je hospodářská zvířata velmi rozsáhlá a lidé nemají peníze na zaplacení služeb. Zatímco poskytování komunitních zdravotnických služeb se zdá být častým smyslem, velmi ne dobře navržené randomizované kontrolované procesy, ani žádné kontrolované před - a po studiích nebyly hodnoceny jeho dopad. Tyto studie jsou potřebné k doložení pozitivních výsledků vykazovaly několik pozorovacích studií.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 11:00:09].

Tools
Information
Sdílet/uložit