Screening rakoviny prsu s mamografií

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Screening s mamografie používá rentgenové snímkování k nalezení rakoviny prsu než se dá pociťovat. Cílem je léčba rakoviny již dříve, kdy je pravděpodobnější lék. Recenze zahrnuje sedm testů, které se zúčastnily 600 000 žen ve věkovém rozmezí 39 až 74 let, kteří byli náhodně přiřazeni k příjmu screeningových mamogramů nebo ne. Studie, které poskytly nejspolehlivější informace, ukázaly, že screening nesnižuje úmrtnost na rakovinu prsu. Studie, které byly potenciálně více zaujaté (méně pečlivě provedeny), zjistili, že screening snižuje úmrtnost na rakovinu prsu. Screening však bude mít za následek některé ženy získávající diagnózu rakoviny i když by jejich nádorové onemocnění nevedlo k úmrtí nebo nemoci. V současné době není možné určit, které ženy to jsou, a proto pravděpodobně budou mít prsy nebo hroudy a zbytečně se dostanou radioterapie. Pokud předpokládáme, že screening snižuje úmrtnost na rakovinu prsu o 15% po 13 letech sledování a že nadměrná diagnostika a nadléčba je ve 30%, znamená to, že pro každých 2000 žen zvaných na screening po celých 10 let se zabrání úmrtí na rakovinu prsu a 10 zdravých žen, u nichž by nebylo diagnostikováno, pokud by nedošlo ke screeningu, bude se léčit zbytečně. Dále více než 200 žen zakouší důležitou psychickou újmu včetně úzkosti a nejistoty na roky kvůli falešně pozitivním nálezům.

Ženy pozvané na screening by měly být plně informovány o výhodách i škodách. S cílem pomoci zajistit, aby byly splněny požadavky na informovanou volbu pro ženy, které zvažují, zda se mohou zúčastnit screeningového programu, jsme napsali v několika jazycích, které jsou k dispozici v několika jazycích na www.coUNK e.dk. Vzhledem k podstatným pokrokům v léčbě a většímu povědomí o rakovině prsu od provedených studií je pravděpodobné, že absolutní vliv screeningu dnes je menší než ve studiích. Nedávné observační studie ukazují více než ve studiích a velmi málo nebo bez omezení výskytu pokročilých nádorů s screening.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:38:22].

Tools
Information
Sdílet/uložit