Lékařské protišokové kalhoty (pneumatické protišokové oděvy) pro oběhovou podporu u pacientů s úrazem

Tento překlad byl vytvořen pomocí plně automatizovaného strojového překladu, který je součástí projektu Health in my Language (HimL), sponzorovaného Evropskou unií. Organizace Cochrane se účastní projektu HimL pro vyhodnocení možného využití automatického překladu medicínských informací ve vybraných jazycích. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o výše uvedeném projektu nebo byste se chtěli zapojit do uživatelského testování, navštivte, prosím, stránku www.himl.eu, nebo se obraťte přímo na Hayley Hassan hhassan@cochrane.org.

Dovolujeme si Vás upozornit, že strojové překlady nemohou sloužit jako spolehlivý zdroj informací, na jehož základě budou činěna rozhodnutí o vhodné léčbě. Přečtěte si, prosím, naše upozornění pro více informací ohledně obsahu a jeho překladu.

Přibližně jedna třetina úmrtí na zranění je důsledkem šoku z krevní ztráty. Prevence šoku u lidí s nekontrolovaným krvácením je proto životně důležitá. Cílem léčby je udržovat krevní tlak, aby došlo k minimalizaci poškození tkáně. Lékařské protišokové kalhoty (MAST) jsou považovány za zvýšení krevního tlaku a krevního toku do srdce a mozku, pomáhají stabilizovat osobu, dokud nedostanou další léčbu. Přezkoumání studií nezjistilo, že by aplikace MAST snížila úmrtí, a to s určitým návrhem, že může vůbec ublížit. Je zapotřebí dalšího výzkumu.

Poznámky překladatele: 

Toto shrnutí bylo strojově přeloženo v rámci Evropskou unií podpořeného projektu Health in my Language (www.himl.eu) [2017/9/7 10:44:10].

Tools
Information
Sdílet/uložit